Global Tax Policy

Global Tax Policy

Firma Pirelli zakłada, że spójne i odpowiedzialne podejście do zarządzania finansami, także w aspekcie podatkowym, jest istotnym elementem zrównoważonego rozwoju biznesu. W ramach swojej polityki finansowej i związanej z nią odpowiedzialności, Pirelli korzysta z...