Białko pojedynczej komórki (SCP) z odpadów leśnych zamiast mączki rybnej

Białko pojedynczej komórki (SCP) z odpadów leśnych zamiast mączki rybnej

Firma Processum, specjalizująca się w rozwoju biotechnologicznym, ściśle współpracuje z przemysłem i wieloma ośrodkami badawczymi na rzecz zrównoważonego wzrostu. Przedsiębiorstwo wspiera i inicjuje badania i rozwój w biotechnologię – stanowią one ważny punkt wyjścia dla rozwoju nowych produktów, procesów i rozwiązań energetycznych pochodzących z surowców drzewnych i pozostałości z przemysłu przetwórczego