Her Impact

Her Impact

Her Impact to platforma (aplikacja webowa) o profilu społeczno-edukacyjnym wspierająca sukces młodych kobiet na rynku pracy.