Wsparcie ekonomii obiegu zamkniętego

Wsparcie ekonomii obiegu zamkniętego

Holenderska grupa bankowa wywodzi się z kooperatywy zawiązanej 115 lat temu przez rolników i ogrodników – i do dziś funkcjonuje w formule spółdzielni lokalnych banków. Ten spółdzielczy, społeczny charakter odzwierciedlają także projekty realizowane przez Rabobank....