Wsparcie ekonomii obiegu zamkniętego

Wsparcie ekonomii obiegu zamkniętego

Bank dzieli się wiedzą w zakresie obiegu zamkniętego, rozwija nowe modele biznesowe i sposoby ich finansowania. Ponadto sam inicjuje i finansuje działania promujące recykling materiałów wysokiej jakości oraz zrównoważone łańcuchy dostaw.