Progressive Purchase Model

Progressive Purchase Model

Brak możliwości finansowych użytkownika końcowego jest w Indiach jedną z największych przeszkód w upowszechnianiu systemów słonecznych, które – dzięki niskim kosztom energii – mogłyby służyć 200 milionom gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw. Ta...