Design Thinking Week

Design Thinking Week

Design Thinking Week (DTW) to cykliczny festiwal organizowany w 13 miastach w Polsce w formie warsztatów i spotkań inspirujących i angażujących niemal 1200 osób w rozwiązywanie problemów ich społeczności lokalnych w sposób innowacyjny przy pomocy podejścia design thinking (DT).