The Tata’s Programme 

The Tata’s Programme 

Czynniki społeczne w Indiach odgrywają kluczową rolę w dostępie do wysokiej jakości edukacji i usług zdrowotnych, decydując o możliwościach obywateli (w tym zawodowych, wpływających na poziom życia, wyjście z biedy itp.). Pomimo zauważalnego szybkiego wzrostu...