Supplemental Nutrition Assistance Program

Supplemental Nutrition Assistance Program

Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) jest największym w USA programem pomocy żywieniowej zarządzanym przez Narodowy Departament Rolnictwa i Żywienia Stanów Zjednoczonych. Jego celem jest pomoc osobom mniej zamożnym w dostępie do dobrej jakości produktów i...