A Framework for Business Engagement in Education

A Framework for Business Engagement in Education

  Przygotowany przez UNICEF oraz kluczowe agendy ONZ przewodnik wspiera firmy, które chcą zaangażować się na rzecz lepszej edukacji. Zbiór zasad jest adresowany do przedsiębiorstw, które rozważają inwestycje w edukację, jak i tych, które już to robią i chcą...