Sustainable Cities

Sustainable Cities

W broszurze znaleźć można informacje o wyzwaniach stojących przed społecznościami miast oraz przykłady programów prowadzonych przez UNIDO na rzecz ich zrównoważonego rozwoju.