Zrównoważone rozwiązania dla miast

Zrównoważone rozwiązania dla miast

YIT to największa firma zajmująca się budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą w Finlandii, jedna z największych w Europie i największa spośród przedsiębiorstw zagranicznych budownictwa mieszkaniowego w Rosji. U podstaw działania YIT leży idea zrównoważonych miast,...