Raport A New Textiles Economy Elllen MacArthur Foundation przedstawia nową gospodarkę tekstylną, która z prawie całkowicie liniowego systemu przechodzi na system cyrkularny, który działa, zapewniając długoterminowe korzyści zarówno dla konsumentów, producentów, społeczeństwa oraz środowiska: ubrania i tekstylia utrzymywane w najwyższej wartości podczas użytkowania, a następnie wracają do obiegu i nigdy nie kończy się jako odpad. Przekształcenie przemysłu tekstylnego wymaga zmiany na poziomie systemu przy wielkim zaangażowaniu, współpracy i innowacyjności wszystkich podmiotów.

Wróć