baltyk-dla-wszystkich-s

„Bałtyk dla wszystkich 2016” to raport wydany przez Global Compact Poland w ramach PROGRAMU BAŁTYK 2015-2020. Powstał on w wyniku konsultacji przeprowadzonych przez Global Compact Poland z przedstawicielami biznesu, administracji oraz instytucji eksperckich, mających na celu wypracowanie optymalnych kierunków zrównoważonego regionu Morza Bałtyckiego i racjonalnego wykorzystania szansy rozwojowej, jaką oferuje on pod względem gospodarczym, transportowym, energetycznym, środowiskowym, czy turystycznym.

Publikacja zawiera teksty wskazujące na potencjał rozwojowy Bałtyku, prezentuje sposoby możliwej dynamizacji określonych sektorów, a także proponuje wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, które przyczynią się do zrównoważonego rozwoju w regionie. Opisane są w niej również kwestie związane z potencjałem Morza Bałtyckiego w wymiarze energetycznym, zwłaszcza w kontekście znaczenia budowy korytarza energetycznego Północ-Południe. Dokument porusza także aspekty biologiczne wód Bałtyku – w odniesieniu do obecności pierwiastków biogennych, przede wszystkim fosforu.

Raport podnosi też problemy związane z eksploatacją zasobów morskich i omawia zagrożenia dla flory i fauny morza. Odrębny rozdział publikacji poświęcono zagadnieniom zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz promocji zrównoważonego rybołówstwa. Autorzy sprawozdania analizują też funkcje obronne Bałtyku – m.in. w kontekście bezpieczeństwa na wodach terytorialnych.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć