Mierzenie cyrkularności ma wiele wymiarów. Dane konieczne do zebrania są zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa jak i wśród kluczowych interesariuszy – dostawców i przetwórców odpadów.

Publikacja jest zestawieniem podejścia do mierzenia cyrkularności w przedsiębiorstwie, omawiając podejście ekspertów z różnych organizacji, m.in. WBCSD i Fundacja Ellen MacArthur.

Wróć