conserve-and-sustainably-use-the-oceans-s

“SDG14 CONSERVE AND SUSTAINABLY USE THE OCEANS, SEAS AND MARINE RESOURCES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT” to obszerny dokument na temat SDG 14 – Życie pod wodą, będący częścią raportu pt. A GUIDE TO SDG INTERACTIONS: FROM SCIENCE TO IMPLEMENTATION (PDF). Autorem całego, wydanego w maju 2017 r. opracowania jest ISCU (International Council for Science).

Publikacja ukazuje – w kontekście tego SDG – ludzkie interakcje z oceanami, morzami oraz ich zasobami. Treść dokumentu odnosi się też do kwestii właściwego zarządzania wodami i zasobami morsko-oceanicznymi, pozwalającymi nie tylko wykorzystywać, ale też budować ich potencjał.

Oceany pokrywają ponad 70% planety powierzchni i odgrywają kluczową rolę w zakresie jej trwałości, odporności i zapewnieniu zdrowia występującym na niej ekosystemom. Status wód oceanicznych i morskich, ich zasoby i funkcje znacząco pogorszyły się w ostatnim stuleciu. Oceany, morza i strefy przybrzeżne są obszarami silnie zanieczyszczonymi, nadmiernie eksploatowanymi, dotkniętymi zmianami klimatu, takimi jak ocieplenie, erozja wybrzeża, wzrost poziomu mórz, zakwaszanie oceanu i niedobór tlenu.

Niniejszy dokument, kładąc akcent na SDG 14, prezentuje jego przekrojowość i jakościowe korelacje z szesnastoma innymi Celami Zrównoważonego Rozwoju. Przeprowadzona analiza, poparta konkretnymi przykładami, przeprowadzona została w oparciu o przegląd literatury oraz dostępną wiedzę ekspercką.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć