Na podstawie badanie Diversity IN Check przeprowadzonego przez Forum odpowiedzialnego Biznesu i organizacje partnerskie powstało zestawienie przedstawiające polskich pracodawców najbardziej zaawansowanych w inkluzji i zarządzaniu różnorodnością. Na pierwszej Liście pracodawców znalazło się 31 organizacji, a wśród nich głównie duże firmy, takie jak BNP Paribas Bank Polska S.A., Sephora Polska oraz T-Mobile Polska.

Kwestionariusz wykorzystany do badania był oparty na międzynarodowych wytycznych m.in Celach Zrównoważonego Rozwoju i OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Pytania w kwestionariuszy były podzielone na 5 obszarów: budowanie zaangażowania, podstawy zarządzania, programy i działania, wskaźniki rezultatów oraz dodatkowe pytania związane z COVID-19.

Wróć