doing-business-2017-equal-opportunity-for-all-s

„Doing Business, Comparing Business Regulation for Domestic Firms in 190 Economies 2017. Equal Opportunity for All” to 14. edycja opracowanego przez World Bank Group raportu dot. aspektów funkcjonowania biznesu.

Tegoroczne wydanie raportu podkreśla znaczące dysproporcje pomiędzy gospodarkami o wysokich i niskich dochodach oraz barierach, z jakimi zmagają się kobiety na rynku pracy w porównaniu z mężczyznami – zarówno w zakresie zakładania własnej działalności gospodarczej, jak również zdobycia pracy.

W przypadku 155 przeanalizowanych gospodarek kobiety nie miały tych samych praw, co mężczyźni i otrzymywały dużo mniej wsparcia ze strony środowiska, co ma kluczowe znaczenie dla promowania przedsiębiorczości. Autorzy niniejszego opracowania nadają szczególne znaczenie tym zagadnieniom poprzez rozwinięcie trzech wskaźników w kontekście praktyk dyskryminacyjnych ze względu na płeć: rozpoczęcia działalności, rejestracji  i egzekwowania kontraktów.

Taką perspektywę spojrzenia na kwestie gospodarki autorzy raportu tłumaczą wynikami badań, z których wynika, że istnieją zasadnicze różnice w dostępie do możliwości i szans ekonomicznych kobiet i mężczyzn. Choć kobiety stanowią 49,6% ludności świata, odpowiadają za zaledwie 40,8% formalnej siły roboczej. Niedostateczne wykorzystanie potencjału kobiet powoduje istotny spadek dochodów gospodarek.

Informacje zaprezentowane w raporcie mogą być pomocne zarówno dla decydentów państw, jak również dla przedstawicieli biznesu.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

Wróć