“Environmental sustainability: the European cosmetics industry’s contribution 2017-2019” to raport przedstawiający plany i działania podejmowane przez członków Cosmetics Europe, które mają przybliżyć branżę kosmetyczną do Agendy 2030 i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. 

Firmy działające w ramach Cosmetics Europe określiły następujące cele działania:

  • Obniżenie śladu węglowego
  • Generacja zysków poprzez wzrost gospodarczy i stworzenie dobrze wynagradzanych stanowisk
  • Wsparcie społeczności odpowiedzialnych za produkcję kosmetyków, zapewnienie odpowiednich warunków pracy

 

Wróć