european-forest-ecosystems-s

Celem Raportu „EUROPEAN FOREST ECOSYSTEMS. STATE AND TRENDS” jest ocena obecnego stanu ekosystemów leśnych w Europie i propozycja działań, jakie należy podjąć, aby pojęcie zrównoważonej gospodarki leśnej z europejskiej perspektywy nie zostało tylko pustym pojęciem.

Lasy są ważnym zasobem z kilku różnych perspektyw od różnorodności biologicznej, cennego miejsca dla rekreacji, po regulację systemów wodnych i ochronę gleby. Oprócz dostarczania drewna i innych produktów leśnych, lasy odgrywają ważna rolę w procesie łagodzenia zmian klimatycznych i dla sektora energii odnawialnej.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć