global-biodiversity-outlook-4-s

Raport „Global Biodiversity Outlook 4” zawiera ocenę postępów realizacji długoterminowej strategii w zakresie bioróżnorodności (Strategic Plan for Biodiversity 2011 – 2020) i jest efektem współpracy wielu podmiotów zajmujących się tym ważnym dla zagadnieniem. Raport opisuje postęp w kierunku osiągnięcia 20 celów w zakresie bioróżnorodności opisanych w planie strategicznym oraz potencjalne działania, które mogą przyspieszyć osiągnięcie założonej wizji. Zwraca również uwagę na znaczenie zagadnienia różnorodności biologicznej w szerszym kontekście realizacji  Celów Zrównoważonego Rozwoju.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć