business-for-sustainable-landscapes-s

Raport “Business for Sustainable Landscapes. An action agenda for sustainable development.” opublikowany 16 maja 2017 r., podkreśla liczne korzyści, jakie przedsiębiorstwa mogą osiągnąć poprzez inwestycje w krajobrazy – zmniejszając ryzyko środowiskowe i społeczne związane z ochroną swoich zasobów lub obszarów zaopatrzenia poprzez wspieranie ważnych ekosystemów, takich jak lasy, rzeki i inne wody słodkie.

Firmy coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, że praca w partnerstwach na rzecz krajobrazów może pomóc im rozwiązać kluczowe kwestie wykraczające poza wpływ ich bezpośredniego łańcucha wartości. Jednak dzisiaj tylko jedna czwarta z 428 dużych, wielostronnych badanych partnerstw krajobrazowych dotyczy przedsiębiorstw.

Niniejsza publikacja, opracowana przez Partnerów Ekologicznych, Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN), Platformę SAI i Laboratorium Zrównoważonej Żywności, pod patronatem Landscapes for People, Food and Nature Initiative, przedstawia harmonogram działań wraz z konkretnymi krokami, które zarówno środowisko biznesowe, jak i instytucje finansowe, rządy i liderzy programów krajobrazowych mogą podjąć i które mają na celu wzmocnienie partnerstw i przyspieszenie transformacji społeczno-gospodarczej opartej na zrównoważonej produkcji i wzroście gospodarczym.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć