global-urban-report-s

“Global Report on Urban equitable, healthier cities for sustainable development health” to raport wydany w 2016 r. przez World Health Organization (WHO).

Jego celem jest zwrócenie uwagi na znaczenie zdrowia publicznego dla procesów urbanizacyjnych.  Zdrowa populacja jest niezbędna do tworzenia ekonomicznej konkurencyjności i inkluzywności miast. Zdrowie i jego determinanty (w tym nierówności) są wbudowane w założenia różnych, a jednak współzależnych od siebie, SDGs.

Wraz ze zmianami globalnymi wzrasta odpowiedzialność decydentów miast za sytuację zdrowotną i demograficzną mieszkańców, na którą wpływ mają: zanieczyszczenia, choroby niezakaźne i zakaźne (HIV/AIDS, gruźlica), starzenie się populacji i ruchy migracyjne. Dodatkowo, miasta coraz częściej koncentrują się napomiarze i przeciwdziałaniu nierównościom – ze względu na ich znaczną i wielowymiarową szkodliwość (więcej na temat nierówności TUTAJ).

W raporcie przedstawiono dowody na to, że w miastach sytuacja zdrowotna mieszkańców zależy nie tylko od stabilności i wydolności systemu ochrony zdrowia, ale także od środowiska miejskiego. Koncentracja na takich wewnętrznie powiązanych ze sobą czynnikach prowadzi do zwiększenia efektywności (w tym finansowej), sprzyja synergii i ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia SDGs.

W publikacji zaprezentowano przykłady skutecznych działań miast i państw całego świata zwieńczone sukcesami w zakresie zdrowia. Niniejsze sprawozdanie powinno służyć jako punkt wyjścia do identyfikacji wyzwań dotyczących zdrowia, przed którymi stoją miliony osób już mieszkających w miastach na całym świecie, ale też jako bodziec do wypracowania polityk i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich – z myślą o wszystkich, którzy zamieszkają w miastach przyszłości.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć