Raport „Engaging the chain: driving speed and scale. Global Supply Chain Report 2021” został przygotowany przez CDP. Raport zawiera informacje o stanie obecnym obszaru i jego wpływie na środowisko oraz ambicjach na przyszłość.

W 2021 r. 71% firm zgłosiło emisje z zakresu 1 i 2, podczas gdy tylko 20% zgłosiło emisje związane z zakupionymi produktami i towarami (zakres 3).
68% dostawców ujawniło dane o produkcji i konsumpcji oleju palmowego, a 60% ujawniło dane o zużyciu wody.
Ponieważ emisje z zakresu 3 są średnio ponad 11 razy wyższe niż emisje operacyjne – dostawcy muszą pilnie przerzucić działania na rzecz klimatu w dół swoich łańcuchów dostaw.

W raporcie znajduje się również Zrównoważona Ścieżka Zamówień, która przeprowadza czytelników przez 6 obszarów (strategia, ludzie, zaangażowanie dostawców, procesy (wewnętrzne), technologia, komunikacja) wyznaczając w nich kluczowe działania i KPIs.

Wróć