Przygotowany przez firmę doradczą CSR Consulting Przegląd podsumowuje Kampanię 17/17, która – w ramach programu „SDGs w praktyce” – popularyzowała wśród polskich przedsiębiorstw Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Dlaczego 17/17? Każdemu z 17 Celów SDGs poświęcony został jeden tydzień. 17-tygodniową Kampanię wypełniły różnorodne działania promocyjne i edukacyjne: spotkania, wydarzenia tematyczne, warsztaty. Sercem Kampanii było centrum wiedzy www.sdgs.pl oraz cotygodniowy newsletter. Już od pierwszej konferencji inauguracyjnej „SDGs w praktyce. Inspiracje dla biznesu”, która odbyła się 17 maja 2017 roku, Kampanii towarzyszyło duże zainteresowanie świata biznesu. Założeniem Kampanii było to, by nakreślić kontekst wyzwań dla Polski, a jednocześnie zapewnić firmom inspirujące przykłady dobrych praktyk oraz bazę otwartych inicjatyw, w które można się aktywnie włączyć.

„Przegląd” został opracowany na fundamencie Partnerstwa – hasła przewodniego Kampanii 17/17. Sama Kampania
jest najlepszym dowodem na potęgę międzysektorowego działania. Motyw partnerstwa zaakcentowany został w opisach praktyk, ale jego przejawem są także komentarze ekspertów, które wzbogaciły tę publikację.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć