fob-karta-roznorodnosci-przewodnik-2016-s

„Łączy nas różnorodność! Przewodnik po Karcie Różnorodności” to wydany w 2016 roku  przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) poradnik dla odpowiedzialnych pracodawców.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, realizowana w takich krajach Unii Europejskiej jak: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Portugalia, Szwecja, Węgry i Włochy. FOB jest jej koordynatorem w Polsce.

Publikacja przybliża genezę powstania Karty Różnorodności, podaje fakty na temat jej funkcjonowania w krajach Unii Europejskiej, przedstawia definicję różnorodności i znaczenie zarządzania różnorodnością (ZR) dla organizacji i jej pracowników.

Niniejsze opracowanie prezentuje również kluczowe dla zarządzania różnorodnością w miejscu pracy obszary (przesłanki dyskryminacyjne, takie jak m.in.: płeć, wiek, (nie)pełnosprawność, stan zdrowia, narodowość, wyznanie, inne) oraz definiuje działania, które pracodawcy mogą podjąć, by tą różnorodnością zarządzić.

Przewodnik zawiera również podsumowanie przeprowadzonego przez FOB w 2016 r. badania dotyczącego stanu wiedzy o ZR w Polsce oraz instrukcję przystąpienia do Karty Różnorodności – dla potencjalnych jej sygnatariuszy.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć