oceans-solutions-s

“Oceans Solutions Report” to raport wydany w 2017 r., którego autorem jest SDSN Northern Europe – organizacja łącząca wiedzę oraz działania na rzecz osiągnięcia przez społeczeństwo celów zrównoważonego rozwoju.

Raport został stworzony po to, aby zainspirować biznes do działania w zakresie SDG 14: Życie pod wodą – chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony. Jak wynika z publikacji, 40% oceanów jest dotkniętych szkodliwą działalnością człowieka – są zanieczyszczone, przełowione, pełne tworzyw sztucznych.

Raport prezentuje przykłady rozwiązań stosowanych w Europie Północnej, udowadniając, że zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi i ich efektywna ochrona są możliwe. Omówione w dokumencie dobre praktyki koncentrują się na czterech wyzwaniach związanych z oceanami i morzami: śmieci (w tym recykling), energia odnawialna (prądy morskie, fale, energie pływów, emisja gazów cieplarnianych w żegludze), produkcja żywności pochodzenia morskiego oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń środowiska wodnego w kontekście skutków dla człowieka, planety i gospodarki.

Raport, oprócz opisu wspomnianych dobrych praktyk, zawiera też wprowadzenie do każdego z działów – zawiera ono identyfikację wyzwania, omówienie potencjalnych konsekwencji rezygnacji z wdrożenia zmian, wybrane statystyki oraz rekomendacje i propozycje rozwiązań pozwalających skutecznie odpowiedzieć na zdefiniowane wyzwania.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć