ochrona-ujec-wody-w-polsce-2016-s

„Ochrona jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia” to wydany w 2016 roku przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) raport, którego celem jest przedstawienie wniosków z kontroli działań przedsiębiorstw wodociągowych, powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz urzędów gmin, na rzecz ochrony jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

To opracowanie, które ilustruje sytuację w Polsce w zakresie odpowiedzialności za pobór i dostawy wody, jednak wnioski z analizy mogą być kluczowe zarówno dla przedstawicieli biznesu, jak również dla Polaków –wszyscy odpowiadamy za korzystanie z zasobów wodnych.

NIK ocenia, że działania realizowane przez skontrolowane przedsiębiorstwa wodociągowe i gminy nie gwarantują należytej ochrony jakości wody ujmowanej i podawanej do sieci wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Analiza wykazała też, że ponad 40%  kontrolowanych gmin nie informowało swoich mieszkańców o jakości wody w sposób wymagany przepisami prawa.

Z wymienionych przez NIK nieprawidłowości (brak stref ochronnych, które minimalizują negatywny wpływ otoczenia na jakość wody pitnej czy możliwość zanieczyszczenia gruntu i wód przez nieprawidłowe zbieranie i usuwanie nieczystości z tzw. szamb) wyłania się obraz szans, dzięki którym można udoskonalać procesy zarządzania wodą i poprawiać jej jakość.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć