Narzędziownik dla miast to praktyczny przewodnik, którego celem jest wspierania władz lokalnych w Polsce w realizacji Agendy 2030 oraz wzmocnienie roli miast jako kluczowych podmiotów na drodze do zrównoważonego rozwoju. Powstał w efekcie współpracy Ambasad krajów nordyckich: Danii, Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji oraz Fundacji Kampanii 17 Celów, sfinansowany przez Nordic Council of Ministers. Publikacja krok po kroku opisuje, jak skutecznie włączać Cele Zrównoważonego Rozwoju w działania i polityki miejskie. Odpowiada przy tym nie tylko na pytanie „Co należy zrobić?” ale również „Jak to robić?”, prezentując konkretne działania uzupełnione o narzędzia, techniki i materiały pomocnicze. Narzędziownik został oparty na doświadczeniach nordyckich miast – zarówno dużych, jak i małych – które od wielu lat wyznaczają rytm dla zrównoważonej transformacji na poziomie lokalnym. Publikacja skierowana jest do szerokiego grona interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicielek i przedstawicieli administracji miejskiej, których zachęcamy do wykorzystania przedstawionych rozwiązań w swojej codziennej pracy.

Wróć