jakosc-zycia-GUS-s

Raport „Jakość życia w Polsce w 2015 r.” (publikacja  w lutym 2017 r.) zawiera analizę wyników drugiej edycji wieloaspektowego badania ankietowego gospodarstw domowych zatytułowanego: „Badanie spójności społecznej”, zrealizowanego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) w pierwszej połowie 2015 roku.

W opracowaniu zawarte zostały pogłębione analizy dotyczące takich obszarów tematycznych, jak: ubóstwo, społeczna percepcja wykluczenia społecznego i dyskryminacji, styl życia, wartości i postawy wobec wybranych zachowań w przestrzeni społecznej, zaangażowanie religijne, kapitał społeczny i zaufanie oraz subiektywny dobrobyt.

Unikatowy charakter tego badania polega przede wszystkim na możliwości integracji danych dotyczących najważniejszych aspektów szeroko rozumianej jakości życia.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

Wróć