Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce. Raport 2018 to pierwszy raport z realizacji przez Polskę celów zrównoważonego rozwoju. Raport opracowano na potrzeby przeglądu realizacji przez Polskę celów zrównoważonego rozwoju, zdefiniowanych w Rezolucji ONZ – Przekształcamy nasz świat: Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Raport został przyjęty przez Radę Ministrów 5 czerwca 2018 r. i zaprezentowany przez Panią Minister Jadwigę Emilewicz podczas Forum Politycznego Wysokiego Szczebla ONZ w Nowym Jorku w dniu 17 lipca 2018 r.

 

 

Wróć