recommendations-of-the-task-force-on-climat-related-finacial-disclosures-s

“Recommendations of The Task Force on Climat-related Finacial Disclosures” to zbiór rekomendacji opracowanych przez specjalną grupę zadaniową – TASK FORCE ON CLIMATE-RELATED FINANCIAL DISCLOSURES (TCFD).

Grupa ta działa na rzecz ujawniana danych finansowych związanych z klimatem tworząc spójne informacje na temat ryzyka finansowego z nim związanego. Z danych tych może korzystać biznes różnych branż, dostarczając je inwestorom, kredytodawcom, ubezpieczycielom i innym zainteresowanym stronom.

Zadania i rekomendacje grupy zawarte w raporcie mają pomóc firmom w ujawnianiu informacji finansowych związanych z klimatem. Ocieplenie planety spowodowane emisjami gazów cieplarnianych stwarza poważne zagrożenie dla gospodarki światowej i będzie miało wpływ na wiele sektorów. Tymczasem inwestorom trudno ocenić, które przedsiębiorstwa są najbardziej narażone na zmiany klimatyczne, a które najlepiej przygotowane i podejmujące właściwe działania.

Sprawozdanie jest zapisem zaleceń dotyczących ujawniania jasnych, porównywalnych i spójnych informacji na temat zagrożeń i możliwości, jakie stwarzają zmiany klimatyczne. Ich powszechne przyjęcie sprawi, że zmiany klimatu będą konsekwentnie uwzględniane w decyzjach biznesowych i inwestycyjnych. Przyjęcie tych wskazówek pomoże firmom wykazać się odpowiedzialnością i dalekowzrocznością przy rozważaniu kwestii dot. klimatu. Takie podejście prowadzi do bardziej efektywnego podziału kapitału i ułatwia przejście na bardziej zrównoważoną gospodarkę niskoemisyjną.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć