W 2020 r. 86 firm reprezentujących 12,5% światowego rynku mody podpisało zobowiązanie dotyczące obiegu mody na 2020r. Zobowiązania sygnatariuszy zostały podzielone na 4 kategorie:

  1. Wdrażanie strategii projektowania pod kątem zamykania obiegu
  2. Zwiększenie ilości zebranej odzieży i/lub obuwia
  3. Zwiększenie ilości odsprzedawanej odzieży używanej i/lub obuwia
  4. Zwiększenie udziału odzieży i/lub obuwia wytworzonego z materiałów z recyklingu włókna tekstylnego

Dla każdej kategorii przedstawiono kluczowe działania, bariery i inicjatywy.

Wróć