state-of-european-markets-2017-s

Raport jest jednym z trzech opracowań wydanych przez „Ecosystem Marketplace” – inicjatywy prowadzonej przez organizację pozarządową Forest Trends, wraz ze współautorem – firmą Etifor – w ramach projektu ECOSTAR. Wszystkie trzy raporty po raz pierwszy porównują zakres i skalę mechanizmów rynkowych ekosystemu w Europie dla trzech tematów: dobrowolnego wykorzystania węgla, inwestycji w zakresie gospodarki wodnej oraz wyrównania strat i rekompensaty dla bioróżnorodności.

Zdrowe siedliska przyrodnicze oraz trwale zarządzane gospodarstwa i tereny leśne w sposób zrównoważony nie tylko dostarczają nam żywności, drewna i innych surowców. Są źródłem szerokiego wachlarza korzyści, od których zależy społeczeństwo – od przepływów czystej wody, do wydajnej gleby, aż po ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Jednym z obiecujących podejść do osiągnięcia korzyści przyrodniczych jest stworzenie mechanizmów rynkowych, nagradzających dobre zarządzanie i stworzenie gospodarki ekologicznej, która będzie generowała wartość nie tylko z wykorzystaniem zasobów naturalnych, ale także uwzględniająca ich ochronę i konserwację.

Niniejszy raport zawiera zestawienie wyników badań przeprowadzonych w okresie od kwietnia do grudnia 2016 r., gromadzących dane dotyczące wielkości, zakresu i kierunku przesunięć różnorodności biologicznej oraz mechanizmów rekompensat w Europie. Zakres badań obejmował zarówno państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE), jak i kraje spoza UE, tj. Norwegię, Islandię, Lichtenstein, Albanię, Szwajcarię, Macedonię i Czarnogórę.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

Wróć