„State of Supply Chain Sustainability Report 2021” to druga edycja raportu podsumowującego postęp we wdrażaniu Zrównoważonego Łańcucha Dostaw na świecie. Dokument obejmuje również rekomendacje i obserwowane kierunki na przyszłość.

W raporcie ukazano, iż związek między osiągnięciami firm w zakresie zrównoważonego rozwoju a ich zdolność do zdobycia udziału w rynku i zwiększania zysków z każdym rokiem wzmacnia się. W przyszłości SCS ważną rolę odegrają kwestie społeczne i łagodzenie zmian klimatu. Tematy były już podejmowane w 2020 roku i stanowią długoterminowe wyzwania, które prawdopodobnie nie zmniejszą się w ciągu kilku lat.

Wróć