Niniejszy raport zawiera analizę środowiskowych i społeczno-gospodarczych punktów zapalnych w całym łańcuchu wartości tekstyliów i analizuje szereg powiązanych skutków, a także to, gdzie różne etapy łańcucha wartości mają największy wpływ. Przygotowanie materiałów (etap bielenia/barwienia/wykańczania produkcji tekstyliów), produkcja włókien syntetycznych i pranie w fazie użytkowania konsumenckiego są szczególnie ważne pod względem wpływu na klimat, podczas gdy produkcja włókien naturalnych (uprawa bawełny) i użytkowanie konsumenckie wyróżniają się jako szczególnie ważne w odniesieniu do wpływu na niedobory wody.

Wróć