Raport Synthesis Report on United Nations System  kompleksowo mapuje niedawno zakończone, istniejące i planowane inicjatywy realizowanych przez fundusze i programy ONZ, wyspecjalizowane agencje, departamenty i biura w Sekretariacie i regionach. Jest to przegląd tego, kto, co i gdzie robi oraz w jaki sposób te inicjatywy się przyczyniają do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju. Ponadto zawiera przykłady partnerstw wprowadzonych przez agencje ONZ w celu angażowania różnych grup interesariuszy oraz próby określenia priorytetów tematycznych, na których system ONZ mógłby się szerzej skoncentrować.

Wróć