system-ktory-nie-dziala„System, który nie działa. Analiza realizacji programu dożywiania dzieci w Polsce” to raport opracowany przez Group for Research in APplied Economics. Publikacja poszerza sposób myślenia o problemie niedożywienia dzieci, a wnioski w niej zawarte płyną z eksperymentu, przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie 1200 polskich szkół. Punktem wyjścia dla autorów badania była próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, dlaczego niedożywienie, jako wyzwanie społeczne, nadal występuje w polskich realiach mimo wysiłków czynionych zarówno przez administrację państwową, jak i organizacje pozarządowe, a także mimo ogromnych nakładów finansowych przeznaczanych na programy dożywania.

Raport rozprawia się także z – pokutującymi w obiegowym dyskursie – mitami na temat zagadnienia niedożywienia i konfrontuje je z rzeczywistością, objaśnia zagadnienie niedożywienia w warunkach polskich, a także prezentuje medyczne skutki stanu niedożywienia u dzieci. Opracowanie ilustruje również skalę pomocy rządowej oraz pozarządowej w zakresie dożywiania dzieci, w tym podział środków finansowych na ten cel. Autorzy badania opracowali również przykładowy szablon powiadomień, za pomocą których zgłosić można problem niedożywienia dotyczący konkretnego ucznia, jak również modelowy przykład odpowiedzi przedstawiciela szkoły na taki wniosek. Raport przedstawia również dane na temat kryzysu zaufania pracowników szkół wobec instytucji pomocowych, a także podejmuje próbę stawiania diagnozy problemu, jakim jest niedożywienie. Dokument prezentuje też wybrane dobre praktyki międzynarodowe, dzięki którym państwom takim, jak Finlandia, Wielka Brytania czy Szwecja, udaje się skutecznie walczyć ze zjawiskiem niedożywienia.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć