sdgs-the-value-for-europe-s

“The Sustainable Development Goals (SDGs): The Value for Europe” to publikacja wydana w 2017 r. przez firmy badawczo-doradcze Frost&Sullivan oraz GlobeScan we współpracy z CSR Europe.

Jest to opracowanie adresowane przede wszystkim do środowiska powiązanego z biznesem, zakładające, że przedstawiciele firm są coraz bardziej świadomi faktu, że aby rozwijać się w nowym, zglobalizowanym świecie, ich przedsiębiorstwa muszą odgrywać kluczową rolę w pomyślnym wdrażaniu zobowiązań SDGs.

Wnikliwa publikacja CSR Europe przedstawia jasne dowody na to, że firmy mogą realnie skorzystać na realizacji SDGs – np. korzystając z szans zapisanych w Agendzie 2030 rozwijają one swoje produkty czy usługi. Jednak poza samym aspektem biznesowym przedstawiciele firm w swych działaniach na rzecz SDGs kierują się też inną motywacją – obywatelską i rodzicielską. Niezależnie od przyjmowanych założeń, wszystkim leży na sercu los przyszłego świata.

Broszura CSR Europe oferuje inspiracje i wskazówki dot. realizacji SDGs w odniesieniu do czterech Celów: 4 – Dobra jakość edukacji, 5 – Równość płci, 7 – Czysta i dostępna energia oraz 11 – Zrównoważone miasta i społeczności.

Publikacja zaznacza także ważną rolę przywódców politycznych i decydentów, którzy – zdaniem autorów – powinni aktywnie wspierać biznes i tworzyć dla niego takie środowisko, w którym firmom łatwiej będzie w lokalnych działaniach uwzględniać globalne cele dotyczące zrównoważonego rozwoju.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

Wróć