w-kierunku-gospodarki-obiegu-zamknietego-s

“W kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Wyzwania i szanse” to publikacja wydana w 2016 r. przez Koalicję na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego RECONOMY.

Punktem wyjścia dla artykułów zgromadzonych w raporcie jest teza, iż przejście do gospodarki obiegu zamkniętego może być największą od 250 lat rewolucją w globalnej gospodarce i jednocześnie szansą na zmiany w procesie organizowania produkcji i konsumpcji. Esencją gospodarki obiegu zamkniętego jest nowy sposób patrzenia na relację między rynkami, klientami i zasobami naturalnymi. Dzięki takiemu podejściu, powstają nowe modele biznesowe napędzane przez przełomowe rozwiązania nowych technologii, w szczególności tych cyfrowych.

Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ) oznacza wyeliminowanie pojęcia „odpady’’ i uznanie, że wszystko ma swoją wartość. To przejście od wydajności do użyteczności w sposobie, w jakim zarządzamy nakładami i rezultatami. To także budowanie dużo głębszej więzi z konsumentami oznaczające wyjście poza moment sprzedaży i rozwijanie jej w okresie posprzedażowym, poprzez system zwrotu produktów i większe angażowanie klientów. W raporcie, prócz wyjaśnienia idei GOZ znajduje się również opis pięciu głównych modeli biznesowych realizujących tę ideę:

  1. Łańcuch Dostaw Obiegu Zamkniętego,
  2. Odzyskiwanie i Recykling,
  3. Wydłużenie życia produktu,
  4. Platforma współdzielenia,
  5. Produkt jako usługa.

Publikacja wymienia i omawia także czynniki zakłócające gospodarkę linearną, zawiera też artykuły i komentarze eksperckie nawiązujące do tematu oraz przykłady dobrych praktyk biznesowych, odpowiadających założeniom GOZ.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć