world-happiness-report-2017-s

WORLD HAPPINESS REPORT 2017, to raport napisany przez grupę niezależnych ekspertów (choć związanych z jednostkami naukowymi lub badawczymi), korzystających ze swoich osobistych kompetencji. Uwzględnia on także punkt widzenia wykraczający poza oficjalne poglądy organizacji, instytucji czy wytyczne ONZ.

Twórcy raportu analizują poziomy, zmiany i uwarunkowania dot. odczuwania szczęścia pomiędzy poszczególnymi państwami i wewnątrz nich, gromadząc i porównując dane – obejmujące lata 2014-2016 – z ponad 150 krajów. Zebrane wyniki konfrontowane są przez autorów z sześcioma wskaźnikami: PKB na mieszkańca, wsparciem społecznym, długością życia w zdrowiu, wolnością społeczną, skłonnością do hojności i brakiem korupcji. Autorzy publikacji wyjaśniają też, jak mierzenie doświadczanego przez ludzi dobrobytu – wyrażanego przede wszystkim poprzez pozytywne emocje i okoliczności życiowe – pozwala ewaluować satysfakcję z życia.

Wnioski z badania i ich pogłębiona analiza umożliwia zrozumienie różnic indywidualnych oraz międzynarodowych dot. oceny jakości życia. Raport zwraca uwagę na kwestię nierówności społecznych (dochodowych, dostępu do edukacji i leczenia) oraz ich wpływu na funkcjonowanie społeczne, w tym poziom zaufania m.in. do państwa i jego instytucji.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

 

Wróć