z-badan-nad-rolnictwem-spolecznie-zrownowazonym„Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (33). Analiza bezpieczeństwa żywnościowego Polski” to opracowanie z roku 2015, przygotowane przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy. Praca powstała w ramach zadania badawczego „Rolnictwo zrównoważone a bezpieczeństwo żywnościowe” w temacie: „Dylematy zrównoważonego rozwoju rolnictwa w Polsce”, będącego częścią Programu Wieloletniego 2015-2019 „Rolnictwo Polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje”. Program ten został ustanowiony Uchwałą Nr 21/2015 Rady Ministrów z 10 lutego 2015 roku.

Celem monografii jest analiza kluczowych warunków bezpieczeństwa żywnościowego Polski – fizycznej dostępności żywności, ekonomicznej dostępności żywności oraz bezpieczeństwa żywności. Omówiono w niej zarówno aspekt teoretyczny pojęcia bezpieczeństwa żywnościowego, jak i warunki, które muszą zostać spełnione aby to bezpieczeństwo móc zachować (fizyczna i ekonomiczna dostępność żywności). W opracowaniu autorzy odwołują się do wskaźników stosowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa, dzięki czemu możliwe jest precyzyjne oszacowanie bezpieczeństwa ekonomicznego na poziomie krajowym, gospodarstwa domowego i jednostki. Na zakończenie w publikacji omówiono również zagadnienie dotyczące ubóstwa ekonomicznego w Polsce i trzy jego granice: granicę ubóstwa skrajnego, ustawową granicę ubóstwa i relatywną granicę ubóstwa.

pdf-pom-male POBIERZ RAPORT (PDF)

Wróć