Jak wygląda zdrowie psychiczne pracowników w Polsce? Co czwarty z nas wymaga opieki psychologicznej lub psychiatrycznej, 30% z nas pracuje ponad 40 godzin dziennie. Mimo, że podczas pandemii zaczęliśmy mówić o problemie i przestał być on tabu, to nie sprawiło że zniknął.

Zdrowie psychiczne ogólnie, a w szczególności pracowników staje się coraz większym wyzwaniem dla społeczeństw oraz osób odpowiedzialnych za tworzenie polityk. Rok 2020 przyniósł nam eskalację problemu, ale jednocześnie pozwolił zrobić pierwszy krok w wyzbyciu się pewnego tabu czy stygmatyzacji zjawiska choroby dotykającej sfery duchowej. Okazało się bowiem, że nagle przeważająca część społeczeństwa poczuła na własnej skórze, jak to jest przebywać w permanentnym stanie strachu. (…) Większa społeczna świadomość oraz akceptacja i zmiana postrzegania problemów natury psychicznej muszą iść w parze z położeniem większego nacisku na procesy dostosowawcze w miejscu pracy, włączające aktywnie osoby dotknięte chorobą w codzienną, pracowniczą rzeczywistość.

Wróć