Strategia UE dla Zrównoważonych Tekstyliów jest to skrótem dokumentu EU Strategy for Sustainable and Circular Textiles (ZRÓWNOWAŻONY RYNEK MODOWY Przewodnik po strategii UE na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych o obiegu zamkniętym). Tekstylia i odzież mają największy udział w konsumpcji wyrobów włókienniczych. W Unii Europejskiej odzież stanowi największy udział, bo jest to aż 81 %. W 2020 r. na terenie UE wyprodukowano 6,9 mln ton gotowych wyrobów włókienniczych.

Strategia opublikowana przez Komisję Europejską 30 marca 2022 r. zawiera obszerny katalog działań mających na celu dostosowanie ekosystemu tekstylnego do wymogów zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Jednak do głównych celów Strategii zaliczamy przekształcenie rynku tekstylnego na zrównoważony oraz cyfrowy, który jednocześnie będzie rynkiem konkurencyjnym, nowoczesnym i odpornym na kryzysy. Zakłada się, że do 2030 r. większość wyrobów włókienniczych wprowadzanych na rynek europejski będzie:
• cechowała się trwałością
• nadawała się do recyklingu
• pozostawała wolna od niebezpiecznych substancji
• a ich produkcja odbywała się będzie z poszanowaniem środowiska i w sposób etyczny.
Strategia dla Zrównoważonych Tekstyliów jest częścią planu UE dotyczącego transformacji
modelu gospodarczego i spójna jest z postulatami:
• Europejskiego Zielonego Ładu
• Planem Działania Dotyczącego Gospodarki Obiegu Zamkniętego
oraz
• Nową Strategią Przemysłową.

Wróć