WAŻNE ROZMOWY O UCHODŹCACH

W Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej od ponad 20 lat działamy na rzecz poprawienia jakości edukacji w Polsce, współpracując z ok. 5 000 szkół. Za pomocą ponad 20 programów edukacyjnych pomagamy dyrekcji i nauczycielom lepiej i ciekawiej uczyć, a młodzieży pokazujemy, że uczenie się może być przyjemnością.

Projekt „Rozmawiajmy o uchodźcach” to ogólnopolska inicjatywa CEO mająca na celu zachęcenie szkół i nauczycieli do prowadzenia zajęć z młodzieżą (13-16 lat), umożliwiających rozmowę na temat uchodźców i migracji, oraz ważnych wartości, które stoją za przyjmowanymi wobec tej tematyki postawami. SDGs nabierają szczególnego znaczenia podczas rozmów i refleksji nad powiązaniami przyczynowo-skutkowymi i możliwymi rozwiązaniami kwestii migracji i uchodźstwa na świecie.

Sceptycyzm wobec uchodźców jest największy wśród młodych Polaków (55% w wieku 18-25 lat to przeciwnicy przyjęcia uchodźców, CBOS). Wg CBOS uzasadnienie sceptycyzmu to nie argumenty ekonomiczne, ale strach przed obcymi. Krytyczne nastawienie młodzieży do uchodźców i ich obawy świadczą o potrzebie dotarcia do tej grupy z rzetelnymi informacjami oraz zainicjowania opartej na faktach rozmowy.

Wybrane działania w projekcie:

  • warsztaty i kurs e-coachingowy dla nauczycieli z zakresu migracji w edukacji globalnej w nauczaniu przedmiotowym,
  • wydanie publikacji dla młodzieży z zakresu migracji i społecznych aktywności związanych z wyzwaniami globalnymi,
  • warsztaty dla młodzieży realizującej inicjatywy uczniowskie w tematyce migracji i uchodźstwa.

REZULTATY I EFEKTY

Projekt od początku istnienia (XI 2015 r.) objęty jest systematyczną ewaluacją pod kątem wpływu jego elementów na osiągnięcie założonych rezultatów w grupie nauczycieli i uczniów. Od IX 2016 r. oceną funkcjonowania projektu oraz wypracowaniem rekomendacji służących podniesieniu jego efektywności zajmuje się Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA. Metody badawcze to m.in.: warsztaty z zespołem koordynującym projekt, telefoniczne indywidualne wywiady pogłębione z nauczycielami, szczegółowe ankiety z uczniami, studia przypadku w szkołach.

Projekt na przestrzeni dotychczasowych 3 edycji finansowany był z Funduszy EOG, MEN RP, Polska Współpraca Rozwojowa MSZ RP oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Partnerzy: Fundacja Centrum im. Prof. B. Geremka, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty.

Aktywny udział młodzieży i nauczycieli, wsparcie mentorskie i korzystanie z przygotowanych w projekcie materiałów edukacyjnych przyczyni się do realizacji kluczowych wyzwań globalnych: SDG 11 – Mniej nierówności oraz SDG 16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje.

ZAPROSZENIE DLA BIZNESU

W ramach projektu poszukujemy wsparcia:

  • eksperckiego: udział we współtworzeniu materiałów merytorycznych dot. obecnej sytuacji migracyjnej i globalnych wyzwań związanych z migracjami, oraz materiałów metodycznych dot. sztuki rozmawiania,
  • finansowego: w przygotowaniu warsztatów dla młodzieży realizującej projekty uczniowskie w tematyce migracji i uchodźstwa w kontekście SDGs, wydanie przewodnika dla szkół na TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ, który w roku 2017 odbywa się pod hasłem Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas!, wznowienie publikacji dla nauczycieli GLOBALNIE-LOKALNIE O MIGRACJACH zawierającej scenariusze przedmiotowe odwołujące się do SDGs.
  • rzeczowego: niekomercyjne użyczenie lokalu na szkolenie dla nauczycieli lub użyczenie sprzętu filmowego do przygotowania wywiadów z młodymi ludźmi z doświadczeniem migracyjnym.
  • Z przyjemnością podejmiemy się przygotowania aktywizujących zajęć edukacyjnych dla pracowników, dzieci pracowników lub partnerów biznesowych współpracujących z nami firm.

Zapraszamy na kawę! Porozmawiajmy O SDGS, o wzajemnych możliwościach i potrzebach. Może dojdziemy do wniosku, że połączenie sił i wspólne działanie to jest właśnie to!

← Powrót do Bazy inicjatyw

Wróć