Opis inicjatywy

Agent 17 Celów to inicjatywa mająca na celu nabycie przez pracowników odpowiedniej wiedzy i niezbędnych umiejętności koniecznych do implementacji w firmie inicjatyw na rzecz 17 Celów.

Agent 0017 to inicjatywa, która ma przekazać pracownikom firm odpowiednią wiedzę oraz narzędzia, aby w zgodzie ze swoimi zainteresowaniami oraz celami prywatnymi i zawodowymi mogli realizować Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Dlaczego to jest ważne?

Tylko angażując wszystkich, zarówno firmy jak i jej pracowników i konsumentów jesteśmy w stanie osiągnąć ambitne cele zrównoważonego rozwoju. Pracownicy muszą mieć wiedzę w jaki sposób mogą się zaangażować i konkretne narzędzia

Kto i jak może się włączyć?

Zapraszamy wszystkich! Firmy, organizacje pozarządowe, administrację i inne instytucje.

Kontakt

Marta Krawcewicz

Koordynatorka Kampanii 17 Celów

marta.krawcewicz@csr-consulting.pl

Realizowane Cele

Kampania
17 Celów

Inicjatywa prowadzona jest w ramach Kampanii 17 Celów, mobilizującej biznes w Polsce do podjęcia działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.