O GOZ 2030

Zapraszamy na pierwszą konferencję GOZ 2030 –  międzysektorowej platformy eksperckiej, której pierwszym rezultatem prac jest mapa kierunków działania w obszarze GOZ dla biznesu w postaci 30 konkretnych strategii do realizacji do roku 2030.

Inicjatorem i pomysłodawcą projektu w Polsce jest Kampania 17 Celów a projekt jest realizowany w szerokim partnerstwie różnych interesariuszy:

Partnerzy

Konferencja GOZ 2030

GOZ W POLSCE – GDZIE JESTEŚMY?

09:30– 09:45    Otwarcie spotkania

 • Małgorzata Greszta, Partnerka Zarządzająca CSR Consulting

09:45– 10:20    5 LAT GOZ W POLSCE – GDZIE JESTEŚMYPANEL EKSPERCKI

 • Prof. ALK dr hab. Bolesław Rok, Akademia Leona Koźmińskiego
 • Dorota Żmudzińska, Polski Pakt Plastikowy

10:20– 10:30    Głos inspiracji

W pierwszym bloku wraz z ekspertami podsumujemy ostatnie 5 lat działań w obszarze GOZ na polskim rynku. Co udało się zmienić? Czy polski biznes bardziej strategicznie rozumie i działa w tym obszarze? Jak się zmieniło otoczenie biznesu? I czy potrafiliśmy dobrze wykorzystać pojawiające się szanse?

Opowiemy też o założeniach platformy GOZ 2030 i pracach ekspertów.

30 / 2030 – STRATEGIE GOZ DLA BIZNESU W PRAKTYCE

10:30– 10.50    INAUGRACJA MAPY KIERUNKÓW DZIAŁAŃ DLA BZNESU I INTERESARIUSZY „30 STRATEGII GOZ DLA BIZNESU W ŁAŃCUCHU WARTOŚCI”

 • Małgorzata Greszta, Partnerka Zarządzająca CSR Consulting

10:50– 11:30    PANEL EKSPERTÓW: OD PROJEKTOWANIA DO KOŃCA CYKLU – JAK W PRAKTYCE WYKORZYSTAĆ 30 STRATEGII GOZ?

 • prof. Ewelina Szczech–Pietkiewicz, Szkoła Główna Handlowa
 • Aleksandra Surdykowska, Stena Recycling
 • INPOST
 • Wiktoria Płocha, Liderka zrównoważonego rozwoju, IKEA Retail

11:30-11:45      PRZERWA

JAK ZMIERZYĆ GOZ? CYRKULARNE WSKAŹNIKI FUNDAMENTEM EFEKTYWNEJ REALIZACJI STRATEGII

11.45 – 11.55   MIERZENIE GOZ NA POZIOMIE MIKRO I MARKO 

 • Monika Gorzelak, Główny Urząd Statystyczny        

11.55 – 12.05   JAK FIRMY MIERZĄ CYRKULARNOŚĆ? Przegląd ekspercki

12.05 – 12.20   WSKAŹNIKI GOZ W PRAKTYCE Dyskusja ekspercka

 • Maciej Nałęcz, Santander Bank Polska
 • dr hab. Joanna Kulczycka, Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, PAN               

MIASTA I KONSUMENCI – STRATEGICZNE PARTNERSTWA W KIERUNKU TRANSFORMACJI GOZ

12.20 – 12.30   ROZSZERZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSUMENTA – JAK WŁĄCZYĆ KONSUMNETÓW W PROCES ZMIANY? 

 • Agnieszka Oleksyn-Wajda, Uczelnia Łazarskiego

12.30 – 12.55   EDUKACJA TO TYLKO PIERWSZY KROK – CO DALEJ? DYSKUSJA EKSPERCKA 

 • Przemek Feliga, 4F
 • Michał Mikołajczyk, REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań

12.55 – 13.00   PODSUMOWANIE

 • Małgorzata Greszta, Partnerka Zarządzająca CSR Consulting

Rejestracja