Podsumowanie

ZNAKOWANIE PRODUKTÓW KLUCZEM DO EFEKTYWNEJ SEGREGACJI I RECYKLINGU

Pierwsza konferencja dotycząca wiarygodnego oznakowania środowiskowego i wzmacniania pozycji konsumentów w procesie zielonej transformacji, odbyła się 30 marca 2021 roku.

Kluczowe we wzmocnieniu roli konsumentów w procesie zielonej transformacji jest kwestia dostępu do zrozumiałych i wiarygodnych informacji dotyczących aspektów środowiskowych kupowanych produktów i usług.
 
Podczas konferencji odbyła się premiera pierwszych produktów z opracowanym przez Koalicję systemem etykietowania stworzonym w ścisłej współpracy z ekspertami odzysku opakowań, aby zapewnić konsumentom spójne i przejrzyste informacje na opakowaniu na temat recyklingu.

 

Organizatorem konferencji jest Koalicja 5 Frakcji, międzysektorowa inicjatywa podmiotów, które kreują innowacyjne rozwiązania w zakresie wspierania segregacji i recyklingu odpadów, zwłaszcza opakowaniowych i wzmacniają pozycję konsumentów w procesie zielonej transformacji.

 

Partnerzy

 Carrefour Polska

Kontakt

Olga Assanowicz
Koordynatorka Koalicji 5 Frakcji
olga.assanowicz@csr-consulting.pl
+48 797 748 507