Zaproszenie

Zapraszamy na otwarte konsultacje Mapy Drogowej zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych w Polsce! Została ona przygotowana przez Polski Pakt na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych. Konsultacje odbędą się w środę 9 października w godz. 9:30 – 12:00 w Centrum Smak Kariery Carrefour w CH Atrium Reduta Warszawie. Zachęcamy do udziału przedstawicieli i przedstawicielki firm, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i naukowych!

Idea

Polski Pakt na rzecz zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych w Polsce zawiązała grupa firm wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych i firmy związane z łańcuchem wartości opakowań – liderzy swoich branż, a także organizacje branżowe i pozarządowe. W 2019 roku sygnatariusze zobowiązali się stworzyć Mapę Drogową przejścia na bardziej zrównoważone wykorzystywanie tworzyw sztucznych w Polsce. W ostatnich miesiącach znacznie wzrosło zainteresowanie tematem bardziej zrównoważonego wykorzystywania tworzyw sztucznych – zarówno wśród biznesu, jak i konsumentów. Widać wyraźne przyspieszenie prac legislacyjnych Unii Europejskiej w tej kwestii. Dyrektywa w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, pakiet zmian dyrektyw odpadowych i działania  na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego oznaczają dla biznesu konieczność dużych zmian i znalezienia nowych, innowacyjnych rozwiązań. W tym celu niezbędna jest szeroka, międzysektorowa współpraca. Do pracy nad Mapą Drogową zaproszone jest szerokie grono podmiotów, aby dokument traktował temat kompleksowo i w sposób pogłębiony. Zapraszamy na konsultacje przedstawicieli i przedstawicielki firm, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i naukowych! Ostateczna wersja Mapy Drogowej ogłoszona będzie w grudniu 2019 roku. W kolejnych latach sygnatariusze Paktu będą promować rozwiązania zapisane w Mapie Drogowej i zachęcać firmy do podjęcia dobrowolnych zobowiązań w tym zakresie.

Program

środa, 9 października 2019 Centrum Smak Kariery Carrefour, Centrum Handlowe Atrium Reduta, al. Jerozolimskie 148, Warszawa

09.00 – 09.30

Rejestracja i networking przy kawie
09.30 – 10:00
Prezentacja założeń Mapy Drogowej

  • Małgorzata Greszta, CSR Consulting
10.00 – 11.45
Konsultacje Mapy Drogowej – praca warsztatowa nad 5 obszarami dokumentu:

  • Stolik 1: Eliminacja opakowań problematycznych i niepotrzebnych
  • Stolik 2: Wdrożenie opakowań nadających się do recyklingu i ponownego wykorzystania
  • Stolik 3: Wzrost znaczenia materiałów z recyklingu
  • Stolik 4: Modele współpracy i dialogu pomiędzy interesariuszami w łańcuchu wartości
  • Stolik 5: Nowe rozwiązania podnoszące efektywność edukacji konsumentów
11.45 – 12:00
Podsumowanie pracy warsztatowej

Rejestracja

Konsultacje są otwarte dla przedstawicieli i przedstawicielek firm, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i naukowych zainteresowanych zrównoważonym wykorzystywaniem tworzyw sztucznych w Polsce. Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Wymagana wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc ograniczona.

Partnerzy

Pakt zawiązały firmy i organizacje: ALPLA Poland, Carrefour Polska, Coca-Cola HBC Polska, Coca-Cola Poland Services, CSR Consulting, Global Compact Network Poland, Grupa Spółek Danone w Polsce, Nestlé Polska, PepsiCo Poland, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, Santander Bank Polska i Unilever Polska. Do Rady Konsultacyjnej Paktu należą: Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych,  Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK, PlasticsEurope Polska, Global Compact Network Poland i WWF Polska. Inicjatorem powołania Paktu jest CSR Consulting.

Kontakt