O konferencji

17 maja 2017 r. odbyła się konferencja SDGs W PRAKTYCE. INSPIRACJE DLA BIZNESU, która zainaugurowała KAMPANIĘ 17/17.

pdf-pom-male   AGENDA (PDF)

pdf-pom-male   INFORMACJA PRASOWA (PDF)

Celem konferencji było pokazanie biznesowi w Polsce praktycznego wymiaru Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) i realnych możliwości włączenia się w ich realizację.

„Zróżnicowany tematycznie zakres SDGs tworzy nową perspektywę dla strategii biznesowych firm z różnych branż. Cele Zrównoważonego Rozwoju dają firmom szanse na rozwój innowacyjnych produktów i usług, otwierają na współpracę z nowymi grupami interesariuszy, a przy tym pomagają wypełniać ważną globalnie misję – wpływać na wzrost gospodarczy, rozwój społeczny czy ochronę środowiska”

powiedziała Małgorzata Greszta, Partner Zarządzający firmy CSR Consulting – inicjatora Kampanii 17/17 – otwierając konferencję wraz z Partnerami merytorycznymi: Marzeną Strzelczak – Dyrektorką Generalną Forum Odpowiedzialnego Biznesu, dr Piotrem Mikołajczykiem – ekspertem Centrum UNEP/GRID – Warszawa oraz Kamilem Wyszkowskim – Dyrektorem Generalnym Global Compact Network Poland. Wszyscy zaangażowani w partnerstwo na rzecz Kampanii zgodnie przyznali, że współpraca ma kluczowe znaczenie dla skuteczności w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Galeria zdjęć

Materiały dla prasy