W TROSCE O RÓŻNORODNOŚĆ – WARSZTATY ANTYDYSKRYMINACYJNE

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej jest jednym z pierwszych sygnatariuszy Karty Różnorodności. Na co dzień prawnicy z organizacji pozarządowej zajmują się wspieraniem osób w trudnej sytuacji życiowej.

Ostatnio najliczniejszą grupę podopiecznych SIP stanowią cudzoziemcy, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w Polsce. Bardzo często stykamy się z problemem dyskryminacji. Cudzoziemcy padają jej ofiarami na ulicach, w szkole czy w pracy. Nie zawsze dochodzi do przejawów agresji w stosunku do osób o innym kolorze skóry czy wyznających inną religię. Czasem jest to dyskryminacja w sposobie traktowania, np. nauczyciel, który złośliwie komentuje możliwości ucznia cudzoziemskiego. Są też czynniki ekonomiczne, bo dochodzi do wykorzystywania pracowników zagranicznych, przede wszystkim tych ze Wschodu, za płacę poniżej minimalnych stawek.

Na bazie obserwacji grupa prawników i psycholożek międzykulturowych SIP stworzyła warsztaty antydyskryminacyjne pod nazwą “DIVERcity, czyli różnorodność w dużym mieście”.

Warsztaty są adresowane do pracowników przedsiębiorstw, jednak ich celem nie jest nauka tolerancji. Zależy nam, by zaprezentować mechanizmy wywołujące w ludziach zachowania dyskryminacyjne i pokazać, jak się przed nimi bronić. Co ważne, nie chodzi tu tylko o cudzoziemców, ale o kobiety, osoby niepełnosprawne czy mniejszości seksualne, bo przecież dyskryminacja to problem bardzo szeroki a sam mechanizm dyskryminacji zawsze i wszędzie jest taki sam.

REZULTATY I EFEKTY

Warsztaty DIVERcity są skierowane do pracowników firm i instytucji. Uczestnicy warsztatów uzyskają kompetencje miękkie. Efekty długofalowe będzie jednak można obserwować w miejscu pracy i innych środowiskach, w których przebywają. Chodzi przede wszystkim o poprawę komunikacji i zrozumienie kontekstu różnorodności i międzykulturowości wszystkich pracowników firmy, zwłaszcza tych, którzy współpracują ze sobą w mniejszych zespołach, departamentach. Poprawa współpracy będzie przekładać się na zadowolenie szerokiej grupy interesariuszy.

ZAPROSZENIE DLA BIZNESU

Warsztaty to bardzo wygodne narzędzie w komunikacji wewnętrznej firm, które poważnie traktują politykę zrównoważonego rozwoju i różnorodności. Przeprowadzamy je odpłatnie, jednak cały dochód zasila cele statutowe Stowarzyszenia, tj. pozwala finansować bezpłatną pomoc prawną dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Warsztaty są modułowe – można je zaplanować na 3 lub 5h dla grupy do 20 osób. Warto je przeprowadzić w każdej firmie realizującej działania CSR-owe.

← Powrót do Bazy inicjatyw

Wróć